Chat Ngay
Chat ngay

    Máy nén khí giảm ồn

  • Liên hệ

  • Mã SP: BT 2024F
  • Kích thước: 24L
  • Máy nén khí giảm ồn

    Tốc độ nén đầy bình nhanh

  • Số lượng: